ชื่อสถานศึกษา
วัดพุทธนิมิตร
ส่วนท้องถิ่น
สบเตี๊ยะ
ที่อยู่
หมู่ 6 บ้านบ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160
วันที่ก่อตั้ง
27 พฤษภาคม 2483
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

watputthanimit

27 พฤษภาคม 2483

3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน

อนุบาล-ประถมศึกษา

นางอทัยรัตน์ สมสุข

50050042

130078

1050130078

1050050042

สบเตี๊ยะ

0947096999

putthanimit@gmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-09-11


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.36118267 , Long: 98.68274101