ชื่อสถานศึกษา
ป่ากล้วยพัฒนา
ส่วนท้องถิ่น
แม่สอย
ที่อยู่
หมู่ 14 บ้านป่ากล้วย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160
วันที่ก่อตั้ง
4 พฤษภาคม 2525
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Pakluaypattana

4 พฤษภาคม 2525

7.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายสงบ เจริญสุข

50050040

130083

1050130083

1050050039

แม่สอย

-

pakluayschool@gmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.23729725 , Long: 98.72578860