ชื่อสถานศึกษา
บ้านใหม่สารภี
ส่วนท้องถิ่น
แม่สอย
ที่อยู่
หมู่ 15 บ้านหนองบัว ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240
วันที่ก่อตั้ง
17/05/2517
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Ban Mai Sara Pee School

17/05/2517

4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น

นางพัชรินทร์ วงค์ติ๊บ

50050039

130077

1050130077

1050050039

แม่สอย

053-267617

Sp.maisarapee@gmail.com

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

2020-09-11


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.28251523 , Long: 98.66018445