ชื่อสถานศึกษา
บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย
ส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลแม่สอย
ที่อยู่
หมู่ 6 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240
วันที่ก่อตั้ง
2508
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

baanhuaymung

2508

7.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายจักรพันธ์ เตปิน

50050038

130075

1050130075

1050050038

เทศบาลตำบลแม่สอย

0882594173

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.24736187 , Long: 98.71700743