ชื่อสถานศึกษา
บ้านขุนกลาง
ส่วนท้องถิ่น
บ้านหลวง
ที่อยู่
หมู่ 7 บ้านขุนกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160
วันที่ก่อตั้ง
20/12/2520
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Bankhunkang

20/12/2520

2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี

50050033

130035

1050130035

1050050033

บ้านหลวง

053-286793

053-286793

ban_khunkang@hotmail.co.th

www.bankhunkang.com

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-09-11


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.53978213 , Long: 98.52323894