ชื่อสถานศึกษา
บ้านขุนยะ
ส่วนท้องถิ่น
บ้านหลวง
ที่อยู่
หมู่ 19 บ้านบ้านขุนยะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160
วันที่ก่อตั้ง
1 พฤษภาคม 2518
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

bankhunya

1 พฤษภาคม 2518

2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายพิเชษฐ์ แสนยาสมุทร์

50050032

130034

1050130034

1050050032

บ้านหลวง

0

bankhunya2@gmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-09-11


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.42922905 , Long: 98.50342724