ชื่อสถานศึกษา
บ้านขุนแตะ
ส่วนท้องถิ่น
ดอยแก้ว
ที่อยู่
หมู่ 5 บ้านขุนแตะ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160
วันที่ก่อตั้ง
7 พฤศจิกายน 2540
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Bankhuntae

7 พฤศจิกายน 2540

1.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง

อนุบาล-ประถมศึกษา

--ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา--

50050031

130058

1050130058

1050050031

ดอยแก้ว

-

-

Khuntae-school@gmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.39332622 , Long: 98.50282321