ชื่อสถานศึกษา
บ้านห้วยน้ำดิบ
ส่วนท้องถิ่น
ข่วงเปา
ที่อยู่
หมู่ 2 บ้านห้วยน้ำดิบ ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160
วันที่ก่อตั้ง
2481
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Ban Huay Nam Dib

2481

1.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายเรืองชัย สิงห์หล้า

50050029

130056

1050130056

1050050029

ข่วงเปา

0819512177

-

rc.singla2494@hotmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.45251119 , Long: 98.71762029