ชื่อสถานศึกษา
บ้านห้วยส้มป่อย
ส่วนท้องถิ่น
ดอยแก้ว
ที่อยู่
หมู่ 8 บ้านบ้านห้วยส้มป่อย ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160
วันที่ก่อตั้ง
1 พฤษภาคม 2517
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Ban Huaysompoy

1 พฤษภาคม 2517

1.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น

นายวินัย ใจยา

50050027

130049

1050130049

1050050027

ดอยแก้ว

0844885960

info@changmaiarea6.go.th

www.huaysompoyschool.ac.th

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

โรงเรียนประชารัฐ

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.36962538 , Long: 98.52986919