ชื่อสถานศึกษา
ศรีจอมทอง
ส่วนท้องถิ่น
ดอยแก้ว
ที่อยู่
หมู่ 1 บ้านดอยแก้ว ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160
วันที่ก่อตั้ง
17 พฤษภาคม 2456
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

srichomthong

17 พฤษภาคม 2456

1.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายสามารถ อินตามูล

50050026

130048

1050130048

1050050026

ดอยแก้ว

053-341263

53341263

srichomtongschool@hotmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.41584066 , Long: 98.67412591