ชื่อสถานศึกษา
บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย
ส่วนท้องถิ่น
บ้านหลวง
ที่อยู่
หมู่ 18 บ้านแม่ยะน้อย ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160
วันที่ก่อตั้ง
5/1/2528
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Khunklang Sakhameayanoi School

5/1/2528

2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์

ประถมศึกษา

--ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา--

50050023

130045

1050130045

1050050023

บ้านหลวง

053-319520

-

mayaenoi@gmail.com

ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-09-11


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.46614922 , Long: 98.53101936