ชื่อสถานศึกษา
บ้านแม่ปอน
ส่วนท้องถิ่น
บ้านหลวง
ที่อยู่
หมู่ 15 บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160
วันที่ก่อตั้ง
1 เมษายน 2511
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

banmaepon

1 เมษายน 2511

2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายประสงค์ พรมทา

50050022

130044

1050130044

1050050022

บ้านหลวง

052-081909

-

banmaeponschool@gmail.com

http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1050130044

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-09-11


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.46942100 , Long: 98.61093600