ชื่อสถานศึกษา
วัดพระบาท
ส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบ้านหลวง
ที่อยู่
หมู่ 12 บ้านหัวเสือ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160
วันที่ก่อตั้ง
2483
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

watprabath

2483

2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์

อนุบาล-ประถมศึกษา

นางสาวมัสลิน บัวศรี

50050020

130040

1050130040

0

เทศบาลตำบลบ้านหลวง

053-460144

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-09-11


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.45508561 , Long: 98.63711740