ชื่อสถานศึกษา
บ้านเมืองกลาง
ส่วนท้องถิ่น
บ้านหลวง
ที่อยู่
หมู่ 11 บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160
วันที่ก่อตั้ง
1 กันยายน 2477
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

muangklang

1 กันยายน 2477

2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์

อนุบาล-ประถมศึกษา

--ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา--

50050019

130039

1050130039

1050050019

บ้านหลวง

053-460145

bammuangklang.999@gmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-09-11


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.46822219 , Long: 98.65461138