ชื่อสถานศึกษา
บ้านน้ำตกแม่กลาง
ส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบ้านหลวง
ที่อยู่
หมู่ 10 บ้านน้ำตกแม่กลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160
วันที่ก่อตั้ง
29/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

bannamtokmaeklang

29/11/2442

2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายประวิทย์ ก้อนสุรินทร์

50050018

130038

1050130038

1050050018

เทศบาลตำบลบ้านหลวง

053-033591

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

2020-09-11


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.48858865 , Long: 98.67304143