ชื่อสถานศึกษา
บ้านเมืองอาง
ส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบ้านหลวง
ที่อยู่
หมู่ 9 บ้านเมืองอาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160
วันที่ก่อตั้ง
17 พฤษภาคม 2520
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Banmuengang

17 พฤษภาคม 2520

2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์

อนุบาล-ประถมศึกษา

--ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา--

50050017

130037

1050130037

1050050017

เทศบาลตำบลบ้านหลวง

-

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-09-11


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.58338679 , Long: 98.62357820