ชื่อสถานศึกษา
นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์
ส่วนท้องถิ่น
บ้านหลวง
ที่อยู่
หมู่ 8 บ้านผาหมอน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160
วันที่ก่อตั้ง
27/09/2515
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Niyompriphahmon Intanon

27/09/2515

2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายชูโชค แนบสนิทธรรม

50050016

130036

1050130036

1050050016

บ้านหลวง

0

Niyompri_phahmon@outlook.com

https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1050130036&Area_CODE=5006

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-09-10


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.55702417 , Long: 98.55256621