ชื่อสถานศึกษา
บ้านปากทางท่าลี่
ส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา
ที่อยู่
หมู่ 13 บ้านบ้านหนองห่ายสามัคคี ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160
วันที่ก่อตั้ง
2487
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

BANPAKTANGTALEE

2487

1.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายกำพล คำแปง

50050015

130042

1050130042

1050050015

องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา

085-6951674

thaleeschool@hotmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โรงเรียนประชารัฐ

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.44984035 , Long: 98.74603537