ชื่อสถานศึกษา
บ้านสบแปะ
ส่วนท้องถิ่น
บ้านแปะ
ที่อยู่
หมู่ 1 บ้านสบแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240
วันที่ก่อตั้ง
1 พ.ค. 2498
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

ิbansobpae

1 พ.ค. 2498

5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายอนิรุุทธิ์ จิตหาญ

50050012

130076

1050130076

1050050012

บ้านแปะ

0813669022

sobpae561@outlook.co.th

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.25585449 , Long: 98.63570988