ชื่อสถานศึกษา
บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร
ส่วนท้องถิ่น
บ้านแปะ
ที่อยู่
หมู่ 20 บ้านบ้านแม่จร ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240
วันที่ก่อตั้ง
19 มิถุนายน 2526
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

bankhunpae sakamaejon

19 มิถุนายน 2526

5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม

อนุบาล-ประถมศึกษา

--ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา--

50050009

130069

1050130069

1050050009

บ้านแปะ

053-319502

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.26494144 , Long: 98.48076280