ชื่อสถานศึกษา
บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย
ส่วนท้องถิ่น
บ้านแปะ
ที่อยู่
หมู่ 11 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240
วันที่ก่อตั้ง
10 กันยายน 2494
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

bansobchamfangsai

10 กันยายน 2494

5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม

อนุบาล-ประถมศึกษา

--ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา--

50050008

130066

1050130066

1050050008

บ้านแปะ

0857179736

bansobcham2561@gmail.com

http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1050130066

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.19753615 , Long: 98.64521908