ชื่อสถานศึกษา
บ้านขุนแปะ
ส่วนท้องถิ่น
บ้านแปะ
ที่อยู่
หมู่ 12 บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240
วันที่ก่อตั้ง
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2508
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

khunpae

1 พฤษภาคม พ.ศ. 2508

5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นางรัชนี ต๊ะคำ

50050007

130065

1050130065

1050050007

บ้านแปะ

-

-

kunpae_school@hotmail.co.th

www.bankunpae.ac.th

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.31869784 , Long: 98.47523734