ชื่อสถานศึกษา
บ้านบนนา
ส่วนท้องถิ่น
เทศบาลบ้านแปะ
ที่อยู่
หมู่ 14 บ้านบนนา ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240
วันที่ก่อตั้ง
-
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Banbonna

-

5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายวิทยา อนุเกรียงไกร

50050006

130064

1050130064

1050050006

เทศบาลบ้านแปะ

52081904

bonnacmi@gmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.30530042 , Long: 98.49585059