ชื่อสถานศึกษา
บ้านท่าข้าม
ส่วนท้องถิ่น
บ้านแปะ
ที่อยู่
หมู่ 16 บ้านโฮ่งมะค่า ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240
วันที่ก่อตั้ง
10 พฤษภาคม 2473
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Banthakham

10 พฤษภาคม 2473

5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายสนอง จันทร์มา

50050005

130063

1050130063

1050050005

บ้านแปะ

053-831502

www.banthakham.ac.th

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.20428630 , Long: 98.61518830