ชื่อสถานศึกษา
บ้านข่วงเปาใต้
ส่วนท้องถิ่น
บ้านแปะ
ที่อยู่
หมู่ 6 บ้านข่วงเปาใต้ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240
วันที่ก่อตั้ง
5/2/2482
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

khuangpaotai

5/2/2482

5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายพัชรชล ชัยตัน

50050004

130062

1050130062

1050050004

บ้านแปะ

053-032168

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.22189943 , Long: 98.62530875