ชื่อสถานศึกษา
บ้านห้วยทราย
ส่วนท้องถิ่น
บ้านแปะ
ที่อยู่
หมู่ 5 บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240
วันที่ก่อตั้ง
1 มกราคม พ.ศ. 2485
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Banhuaisai

1 มกราคม พ.ศ. 2485

5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นางเสาวนีย์ คำอุด

50050003

130061

1050130061

105005003

บ้านแปะ

053-032132

-

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.22507869 , Long: 98.61242304