ชื่อสถานศึกษา
บ้านแปะ
ส่วนท้องถิ่น
บ้านแปะ
ที่อยู่
หมู่ 4 บ้านบ้านแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240
วันที่ก่อตั้ง
9 กันยายน 2493
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

BANPAE

9 กันยายน 2493

5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายสมเจตน์ พรหมซาว

50050002

130060

1050130060

1050050002

บ้านแปะ

899554162

-

banpae.school.cm6@gmail.com

www.facebook.com/BanpaeSchoolChomthong

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.24562541 , Long: 98.59487716