ยื่นแบบ ร้องทุกข์-ร้องเรียน

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6


  • รายการหลัก
#
ชื่อไฟล์
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 รายงานข้อมูลการร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2561 น.ส.ประภาศรี ใจสุข 2019-06-27
2 รายงานข้อมูลการร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2560 น.ส.ประภาศรี ใจสุข 2019-06-27

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ