ยื่อนแบบ ร้องทุกข์-ร้องเรียน

ขั้นตอนการร้องทุกข์-ร้องเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

คำแนะนำการร้องทุกข์ - ร้องเรียน  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  มาตรการป้องกันการรับสินบน


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ