ภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารสพป.ชม.6 ประจำปี 2564

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 แจ้งข้อราชการ แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 19 มกราคม 2564
2   กองทุนโครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 14 มกราคม 2564
3  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พบเพื่อนครู ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Youtube Live) น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 8 มกราคม 2564
4  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ Video Conference น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 8 มกราคม 2564
5  กองทุนโครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 6 มกราคม 2564
6  กองทุนโครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 6 มกราคม 2564

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ