ภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารสพป.ชม.6 ประจำปี 2563

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล นายชาญชัย แสงกร 2 กรกฎาคม 2563
2  ประชุมการบริหารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET นายชาญชัย แสงกร 23 มกราคม 2563
3  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ขับเคลื่อน “เขตสุจริต” นายชาญชัย แสงกร 20 มกราคม 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ