ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการภาพข่าวภารกิจสพป.ชม.6 ประจำปี 2563

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เชิญชวนรับชมภาพยนต์สั้น เรื่อง "ต้นกล้าแห่งความดี" น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 22 ธันวาคม 2563
2  ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) น.ส.จิราพร ตายานะ 21 ธันวาคม 2563
3  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.(กรณีปกติ) พ.ศ.2564 น.ส.จิราพร ตายานะ 17 ธันวาคม 2563
4  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแบบคำของบประมาณ น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 16 ธันวาคม 2563
5  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมเคารพศพบิดาของนางสาวเกษแก้ว ปวนแดง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 16 ธันวาคม 2563
6  กองทุนโครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 7 ธันวาคม 2563
7  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการผลิตสื่อหนังสือเล่มเล็ก-เล่มใหญ่ในระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 26 พฤศจิกายน 2563
8  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมเคารพศพมารดาของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 25 พฤศจิกายน 2563
9  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เข้านิเทศ ติดตามโรงเรียนบ้านท่าหลุก น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 11 พฤศจิกายน 2563
10  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เข้านิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมรณรงค์ โครงการส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 11 พฤศจิกายน 2563
11  กองทุนโครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 30 ตุลาคม 2563
12  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional learning community) ระดับเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปี 2563 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 26 ตุลาคม 2563
13  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 26 ตุลาคม 2563
14  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมแสดงความยินดีแก่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 22 ตุลาคม 2563
15  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมแสดงความยินดี แก่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 22 ตุลาคม 2563
16  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 8 จ.เชียงใหม่ จัดพิธีมอบคูปองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 9 ตุลาคม 2563
17  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 29 กันยายน 2563
18  สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ชวนกันออกกำลังกายทุกวันพุธ น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 10 กันยายน 2563
19  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ศึกษาดูงาน ITA ณ สพป.ชลบุรี เขต 1 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 1 กันยายน 2563
20  ยินดีต้อนรับข้าราชการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 24 สิงหาคม 2563
21  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา 23 สิงหาคม 2563
22  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายชาญชัย แสงกร 30 กรกฎาคม 2563
23  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน น.ส.จิราพร ตายานะ 11 มิถุนายน 2563
24  สรุปยอดผู้สมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2563 น.ส.จิราพร ตายานะ 2 มิถุนายน 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ